Ingangsdatum: 1 januari 2021

Autoservice Eric Jongens (“wij”) beheren de website met de URL https://www.ericjongens.nl (hierna genoemd “website”).

Deze pagina bevat informatie over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van je persoonsgegevens wanneer je onze website gebruikt en de keuzes die je hebt met betrekking tot die gegevens.

Wij gebruiken je gegevens om de website te leveren en te verbeteren. Wanneer je de website gebruikt, ga je akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit beleid.
Tenzij anders bepaald heeft de terminologie die wordt gebruikt in dit privacybeleid dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden.

Definities

 • Website

  Onder de website verstaan wij de https://www.ericjongens.nl website beheerd door Autoservice Eric Jongens

 • Gebruiksgegevens

  Onder gebruiksgegevens verstaan wij automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van de website of van de infrastructuur van de website zelf (bijvoorbeeld, de duur van het bezoek aan een pagina).

 • Cookies

  Cookies zijn informatiebestandjes die worden opgeslagen op je apparaat (computer, tablet, telefoon of ander apparaat waarmee je de website online benadert).

Gegevensverzameling en gebruik

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens voor uiteenlopende doeleinden om onze website aan je te kunnen leveren en om hem te verbeteren.

Soorten gegevens die worden verzameld

Persoonsgegevens

Wanneer je onze website gebruikt, kunnen wij je vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact op te nemen of om je te identificeren. Deze persoonsgegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, provincie, postcode, stad
 • Cookies en gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook gegevens verzamelen over de wijze waarop de gebruiker toegang krijgt tot de website en hoe deze wordt gebruikt. Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (IP-adres) van je computer, het type browser, de versie van de browser, de pagina’s die je hebt bezocht op onze website,
het tijdstip en de datum van je bezoek, de tijd die je hebt doorgebracht op die pagina’s, unieke apparaatkenmerken en andere diagnostische gegevens.

Tracking & cookiegegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke volgtechnologieën om de activiteit op onze website te volgen en op te slaan.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anoniem uniek kenmerk kunnen bevatten. Cookies worden van een website verzonden naar je browser en opgeslagen op je apparaat. Er kunnen ook andere volgtechnologieën worden gebruikt zoals tags en scripts om gegevens te verzamelen en zo onze website
te verbeteren en te analyseren.

Je kunt je browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Maar als je geen cookies aanvaardt, kun je mogelijk niet alle functionaliteiten op de website gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

 • Sessiecookies. Wij gebruiken sessiecookies om onze website te meten.
 • Voorkeurcookies. Wij gebruiken Voorkeurcookies om je voorkeuren en uiteenlopende instellingen bij te houden.
 • Veiligheidscookies. Wij gebruiken deze voor veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Autoservice Eric Jongens gebruikt de verzamelde gegevens voor uiteenlopende doeleinden:

 • Om de website te leveren en te onderhouden
 • Om je op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze website
 • Om je de mogelijkheid te bieden om, indien gewenst, deel te nemen aan de interactieve functies van onze website
 • Om onze klanten steun te verlenen
 • Om analyse- of waardevolle gegevens te verzamelen die we kunnen toepassen om onze website te verbeteren
 • Om toezicht te houden op het gebruik van onze website
 • Om technische problemen te detecteren, te voorkomen en te behandelen
 • Om je nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te bieden over onze goederen, diensten en evenementen die gelijkaardig zijn aan wat je in het verleden al gekocht hebt of waar je informatie over hebt gevraagd, tenzij je hebt aangegeven dat je dergelijke informatie niet wenst te ontvangen.

Overdracht van gegevens

Jouw gegevens, inclusief persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar – en bewaard op – computers die zich buiten het rechtsgebied van je provincie, land of een andere overheidsinstantie bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van de wetgeving in je rechtsgebied.

Let erop dat, als je je buiten Nederland bevindt en ons gegevens verstrekt, wij deze gegevens in Nederland daar verwerken.

Jou instemming met dit privacybeleid gevolgd door je indiening van dergelijke gegevens geven aan dat je akkoord gaat met die overdracht.

Autoservice Eric Jongens zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat je persoonsgegevens nooit worden overgedragen aan een organisatie of een land als er geen gepaste controles zijn ingesteld,
inclusief de veiligheid van je gegevens.

Openbaarmaking van gegevens

Wettelijke vereisten

Autoservice Eric Jongenskan je persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten en eigendom van de website of van Autoservice Eric Jongens te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke misstanden te voorkomen of te onderzoeken die verband houden met de website
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek te beschermen
 • Als bescherming tegen juridische aansprakelijkheid

Als Europees staatsburger heb je volgens de GDPR-wetgeving bepaalde individuele rechten. Je kunt meer over deze rechten lezen in de GDPR-handleiding.

Veiligheid van gegevens

De veiligheid van je gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van verzending via het internet of elektronische methode van opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen toe te passen om je persoonsgegevens te beschermen,
kunnen wij de absolute veiligheid niet waarborgen.

Dienstverleners

Wij kunnen externe bedrijven en personen aanstellen om onze website te vereenvoudigen, om de website te leveren in onze naam, om diensten uit te voeren in het kader van onze website of om ons te helpen bij de analyse van hoe onze website wordt gebruikt.

Deze externe partijen hebben enkel toegang tot je persoonsgegevens om deze taken uit te voeren in onze naam en zij mogen deze niet openbaar maken aan anderen of ze gebruiken voor andere doeleinden.

Statistieken

Wij kunnen beroep doen op externe dienstverleners zoals Google om het gebruik van onze website te volgen en te analyseren.

Links naar andere sites

Onze website kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als je klikt op een link van een externe partij word je naar de site van die externe partij gebracht. Wij raden je sterk aan het privacybeleid te verifiëren van elke site die je bezoekt.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het privacybeleid of de handelswijzen van een externe partij.

Privacy van kinderen

Onze dienst richt zich niet op personen die jonger zijn dan 18.

Wij verzamelen nooit bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand die jonger is dan 18 jaar oud. Als je een ouder of voogd bent en je stelt vast dat jouw kind ons persoonsgegevens heeft geleverd, vragen wij je contact met ons op te nemen.

Als je vaststelt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van kinderen zonder de verificatie van ouderlijk toezicht zullen wij de nodige stappen ondernemen om die informatie te verwijderen van onze systemen.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacybeleid op gezette tijden bijwerken. Wij zullen je op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen via e-mail en/of een duidelijke melding op onze website voor de wijzigingen van kracht gaan en wij zullen de “aanvangsdatum” bijwerken die vermeld staat in dit privacybeleid.

Wij raden je aan dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen aan dit privacybeleid gaan van kracht op het moment dat ze worden gepubliceerd op deze pagina.

Contact opnemen

Als je vragen hebt over dit privacybeleid kun je contact opnemen via info[at]ericjongens.nl.